Okos város a fenntartható városfejlesztés szolgálatában

Mit is jelent az okos város (smart city)? Ez a XXI. századi fogalom azt jelenti, hogy a városok életében, üzemeltetésében megjelennek a digitális kor vívmányai, és az információtechnológiai és telekommunikációs eszközök exponenciális ütemben bővülő tárháza kerül felhasználásra. 

A megközelítés középpontjában a város már meglévő, vagy egy tervezett célállapotának megvalósítása áll.  Az okos város megközelítés technológiai eszköztárának alkalmazásával a városi szövet meglévő vagy a jövőben kialakításra kerülő komponensei között tervezett, szervezett dinamikus interakció valósítható meg, ami elősegítheti a tipikus nagyvárosi – eddig megoldatlan – problémák megoldását. Jó példa erre a jelenlegi autóforgalomhoz képest elavult, kapacitáshiányos közúthálózat miatt fellépő dugók, torlódások vagy például a parkolási gondok. Ezeket a városi problémákat hivatott megoldani a smart city – okos város – koncepció. Korunk fő tendenciája az urbanizáció, vagyis a lakosság egyre nagyobb arányának városokba költözése, amely a klímaváltozáshoz is jelentősen hozzájárul.

Az okos város koncepció hozzájárulhat a fenntartható városfejlesztéshez is, melynek során a lakosság számára vonzóbb, élhetőbb városi környezet jön létre.