Zsuffa Ákos projektje

Zsuffa Ákos projektje azzal a céllal jött létre, hogy a Learning Innovation Kft. saját fejlesztése által létrehozzon egy olyan komplex vizsgálóeljárást, amely főleg óvodás korú gyerekek bizonyos személyiségelemeit és kompetencia struktúráját vizsgálja. A projekt címe „A gyermekek személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás”.

A PractiKID célja, hogy felmérje azokat a készségeket, rutinokat, amelyekkel elősegíthető a sikeres óvoda-iskola átmenet. Ezzel az eljárással megkönnyíthető a szülők és óvodapedagógusok döntési helyzete, hogy milyen készségeket, képességeket érdemes fejleszteni annak érdekében, hogy a gyerekek sikeresek legyenek a tanulásban. A szülők többsége ugyanis szeretne segítséget kapni abban, hogy ki tudja választani a megfelelő általános iskolát, amely illeszkedik gyermeke kompetenciájához, tudásához, személyiségelemeihez.

A projekt keretében olyan átfogó módszertant szeretnének kidolgozni, amely minden gyerekre kiterjeszthető.