Megalakult!

Megalakult a nyugdíjasok pártja!       3 generáció pártján!

Az idősödő és időskorúak érdekeinek hatékony és eredményes képviseletének ellátása érdekében megalakult a

NYUGDÍJASOK PÁRTJA 50 +

párt.

A párt azokat a közös időskori érdekeket kívánja hangsúlyosan képviselni,

amelyek vonatkozásában konszenzus alakítható ki a különböző értékek mentén

erősen széttagolt időskorú társadalmon belül.

Ezek többek között:

NYUGDÍJKÉRDÉS

EGÉSZSÉGÜGY

MUNKAÜGY

IDŐSKORI MÉLTÓSÁG MEGŐRZÉSE, A DISZKRIMINÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE